Een loopbaan vol voldoening en werkplezier

Optimale inzet van talenten

Elke fase in het leven heeft eigen elementen die voldoening en plezier geven. Werk is daar een groot onderdeel van. Is het tijd om (weer) eens naar jouw leven te kijken en daarmee ook jouw loopbaan onder de loep te nemen? Zit je (nog) op een plek waar jij jouw talenten optimaal en met plezier kunt inzetten? Hoe zit het met de toekomst van jouw werk? Met de talentenanalyse van Tot Bloei geef je bewust een passend vervolg aan jouw loopbaan en jouw leven. 

Talentenanalyse en loopbaanadvies (3 dagdelen)

In twee dagdelen analyseren, herijken en stellen we jouw persoonlijke en professionele profiel scherp. Door inzet van verschillende instrumenten, waaronder een talentassessment,  belichten we die facetten die van invloed zijn op jouw werkbalans.  Je krijgt handvatten om afgewogen en passende loopbaankeuzes te maken.  Het derde dagdeel staat in het teken van onderzoek naar de mogelijkheden binnen of buiten de eigen organisatie.  Je start met het creatief denken over de vervolgmogelijkheden die we toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid.  Je bepaalt realistische richtingen die je verder gaat onderzoeken. Je ontvangt op basis van alle verzamelde informatie van Tot Bloei een passend loopbaanadvies.

Strategische arbeidsmarktbenadering en loopbaanbegeleiding (1 dagdeel + 2 sessies)

In dit dagdeel onderzoek je de meest passende en effectieve manieren om de potentiele werkgevers te bereiken en te benaderen. Aan het einde van dit dagdeel heb je een strategisch plan opgesteld en heb je handvatten voor een effectieve arbeidsmarktbenadering. In 2 sessies krijg je alle ondersteuning bij het vormgeven en uitvoeren van jouw persoonlijke en strategische plan in de vorm van coaching, advies of klankborden.

 

Tot Bloei  -  Loopbaan- en Talentmanagement  Bremmelerstraat 16A, 8131 PK Wijhe  |  Linkedin corinedevries  |  Twitter @TotBloei

Ontdek je talent!