Succesvol en effectief met Duurzame Inzetbaarheid

De eenvoud van ontwikkeling

De wendbaarheid van een organisatie is van groot belang om succesvol en effectief te kunnen meebewegen in een omgeving die steeds sneller verandert. Duurzame inzetbaarheid staat daarom bij veel organisaties hoog op de agenda. Bij organisaties die hier al veel aandacht aan besteden, blijkt het werkplezier en de productiviteit hoger te liggen. Wat zijn hiervoor de onderliggende succesfactoren? Welke interventies worden met succes ingezet?

Wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat een aantal factoren samen het succes bepalen. Deze factoren zijn door samenwerkingspartner Lumi in kaart gebracht in het model ‘de zeven pijlers van duurzame inzetbaarheid’. Deze pijlers doen een beroep op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Balans tussen de pijlers en de interventies bepaalt de effectiviteit van het gevoerde beleid.

Op basis van de zeven pijlers hebben wij de volgende diensten ontwikkeld:1. Analyse van de kritische succesfactoren binnen de organisatie (zeven pijlers) 
Resultaat: integraal inzicht in de kritische succesfactoren en de huidige interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Voor wie: organisaties die al veel doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar nog geen integraal beeld hebben.


2. Verdiepingsonderzoek naar beleving en ervaring van de medewerkers (kritische succesfactoren) Resultaat: inzicht in de beleving van medewerkers ten aanzien van hun eigen duurzame inzetbaarheid met als doel op effectieve wijze interventies in te zetten en bij te sturen.

Voor wie: organisaties die te maken hebben met hoge werkdruk, verminderde medewerkerstevredenheid of een negatieve trend in ziekteverzuim en/ of daling van de inzetbaarheidspercentages. 

In de praktijk:

Onderwijs: Uit het MTO van een afdeling is naar voren gekomen dat de werkdruk binnen het team als  hoog wordt ervaren.  Daardoor ontstond de behoefte aan een verdiepend (ervarings)onderzoek naar de achterliggende oorzaken van deze werkdruk. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de inzetbaarheidscijfers te verbeteren, arbeidsvreugde te verhogen en het succes van de organisatie te vergroten.

Overheid: De inzetbaarheidscijfers van een overheidsorganisatie lieten een positieve trend zien. Verbetering was structureel zichtbaar. De organisatie wilde zicht op de kritische succesfactoren en de interventies die zij hebben gedaan om ook op langere termijn deze positieve trend vast te houden. De uitkomst laat zien dat de organisatie evenredig inzet op de zeven pijlers voor duurzame inzetbaarheid en dat hun preventieve aanpak stimulerend werkt.

 

 

Staat duurzame inzetbaarheid hoog bij u op de agenda, heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op. 

Tot Bloei  -  Loopbaan- en Talentmanagement  Bremmelerstraat 16A, 8131 PK Wijhe  |  Linkedin corinedevries  |  Twitter @TotBloei

Ontdek je talent!